Χλωρίδα της Μήλου

Χλωρίδα της Μήλου

Γνωρίστε είδη φυτών

Μήλος topoguide
Μήλος topoguide: Κρίνος της θάλασσας (Pancratium maritimum)

Λίγοι ερευνητές έχουν ασχοληθεί επισταμένα με τη χλωρίδα της Μήλου. Από τις δημοσιευμένες εργασίες προκύπτει ότι αυτή περιλαμβάνει γύρω στα 850 είδη, με τα περισσότερα να είναι ευρείας κατανομής – λιγότερα από 50 taxa (είδη και υποείδη) είναι ελληνικά ενδημικά.

Μήλος topoguide
Μήλος topoguide: Eryngium maritimum

Η μακραίωνη ανθρώπινη δραστηριότητα και οι συχνά μεγάλης εμβέλειας επιδράσεις (κυρίως οι εξορύξεις) θεωρείται ότι έχουν παίξει το ρόλο τους στη διαμόρφωσης της χλωριδικής εικόνας του νησιού. Ο επισκέπτης του νησιού, βέβαια, έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει έναν εξαιρετικό πολύχρωμο καμβά από θάμνους και αγριολούλουδα.

Μήλος topoguide
Μήλος topoguide: Anacamptis papilionace

Από τα ελληνικα ενδημικά φυτά αξίζει να αναφερθούν το αγριοκρέμμυδο lllium pilosum, οι κενταύριες Centaurea laconica subsp. lineariloba και Centaurea raphanina, οι ορχιδέες Αnacamptis coriophora, Serapias orientalis, Serapias parviflora, Anacamptis papilionaceaea, τα όμορφα είδη Nepeta melissifolia, Nigella degenii, Dianthus diffusus, Silene cythnia κ.α.

Μήλος topoguide
Μήλος topoguide: Κρίταμο (Crithmum maritimum)

Εκτός από τα ελληνικά ενδημικά, χαρακτηριστικά ή/και άλλα σημαντικά φυτικά είδη της Μήλου είναι το θαλασσόκεδρο (Juniperus macrocarpa), η λαδανιά (Cistus salvifolius), ο ασπάλαθος (Calicotome villosa), το ρείκι (Erica manipuliflora), το κρίταμο (Crithmum maritimum), το κρινάκι της θάλασσας (Pancratium maritimum) κ.α.

Φωτογραφίες και περιγραφές για είδη της ιδαίτερης χλωρίδας της Μήλου περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Μήλος topoguide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος.