Χλωρίδα της Σερίφου

Χλωρίδα της Σερίφου

Γνωρίστε είδη φυτών

Σέριφος topoguide
Σέριφος
Iris tuberosa

Η χλωρίδα της Σερίφου καθρεφτίζει το μικρό μέγεθος, την περιορισμένη υψομετρική κλιμάκωση και την μικρή ποικιλία βιοτόπων του νησιού. Ωστόσο, η γεωγραφική θέση της, ως τμήμα ενός αρχιπελάγους με ταραγμένη γεωλογική ιστορία και πλούσιο ενδημισμό, αναπληρώνει τις ευκαιρίες της ειδογένεσης και συμπληρώνει την βιοποικιλότητα. Έτσι, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, η χλωρίδα του νησιού περιλαμβάνει 680 είδη και υποείδη, από τα οποία 12 ελληνικά ενδημικά και 7 ενδημικά του Αιγαίου.

Σέριφος topoguide
Σέριφος
Moraea sisyrinchium

Τα περισσότερα φυτά της Σερίφου είναι είδη με ευρεία κατανομή στην νότια Ελλάδα και τις Κυκλάδες. Θεωρείται ότι λόγω της μακρόχρονης ανθρώπινης επίδρασης (βόσκηση, γεωργία, εξόρυξη) και των πυκνών μετακινήσεων ανάμεσα στα νησιά, ένα μεγάλο ποσοστό από τα είδη αυτά έχουν μεταφερθεί με διάφορους τρόπους και έχουν εγκλιματιστεί στο νησί, χωρίς να ανήκουν στην αυτόχθονη χλωρίδα. Τέλος, είναι ενδιαφέρον ότι πολλά είδη που σε άλλα Κυκλαδονήσια θεωρούνται ασβεστόφιλα (αναπτύσσονται σε ασβεστόλιθο), στη Σέριφο ευδοκιμούν σε γρανιτικά και άλλα όξινα πετρώματα.

Σέριφος topoguide
Σέριφος
Romulea bulbocodium

Από την οπτική του πεζοπόρου ή του φυσιοδίφη, η Σέριφος φιλοξενεί πολλά ενδιαφέροντα φυτά. Την Άνοιξη, το νησί είναι καταπράσινο και ανάμεσα σε δεκάδες κοινότατα είδη (λιβάδια ολόκληρα από Ξυνίθρες, αγροστώδη και σύνθετα) θα δούμε μεγάλους αριθμούς από Romulea bulbocodium, διάσπαρτες Ίριδες (Iris tuberosa και Moraea sisyrinchium) και κρόκους (Crocus laevigatus).

Σέριφος topoguide
Σέριφος
Muscari weissi

Αργά το καλοκαίρι, στις παραλίες, στις μικρές αμμοθίνες που έχουν σταθεροποιηθεί ανάμεσα στα αρμυρίκια και τη βλάστηση των κηπαρίων και των χωραφιών, θα βρούμε μεγάλες ομάδες από Κρίνους της θάλασσας (Pancratium maritimum) και πολλά είδη της αμμώδους ακτής.

Σέριφος topoguide
Σέριφος
Scrophularia lucida

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας της Σερίφου, σπάνιων καιr κοινών, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Σέριφος topoguide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού.