Χλωρίδα της Σίφνου

Χλωρίδα της Σίφνου

Γνωρίστε είδη φυτών

Sifnos topoguide
Sifnos topoguide: Σταμναγκάθι (Cichorium spinosum)

Πολλοί ερευνητές έχουν αποσπασματικά συλλέξει φυτικό υλικό και δείγματα χλωρίδας από το νησί της Σίφνου, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί μία ολοκληρωμένη έρευνα για τη χλωριδική σύνθεσή της. Κρίνοντας από το μέγεθος του νησιού (περίπου 70 τ.χλμ.), τον αριθμό taxa που έχει καταγραφεί στα γειτονικά, αλλά μικρότερα, νησιά της Κιμώλου και Φολέγανδρου (περίπου 450 σε κάθε νησί), αλλά και την περιορισμένη ποικιλία βιοτόπων του νησιού, ο συνολικός αριθμός φυτικών ειδών που απαντά στη Σίφνο θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 600-700.

Sifnos topoguide
Sifnos topoguide: Centaurium tenuiflorum

Σε γενικές γραμμές, στη χλωρίδα της Σίφνου κυριαρχούν τα είδη των θαμνώνων, αλλά και φυτά που σχετίζονται με ημιφυσικούς και διαταραγμένους βιότοπους, καλλιεργούμενους και χέρσους αγρούς κτλ., ενώ ιδιαίτερη ομάδα, με την παρουσία αρκετών σπάνιων και ενδημικών ειδών, αποτελεί και η χασμοφυτική χλωρίδα που ενδημεί στους κρημνούς και τους βραχώνες του νησιού.

Sifnos topoguide
Sifnos topoguide: Campanula laciniata

Στη Σίφνο απαντά ένα στενότοπο ενδημικό είδος (δεν έχει βρεθεί εκτός Σίφνου), το φθινοπωρινό αγριοκρέμμυδο Allium apolloniensis, που περιγράφηκε μόλις το 2006. Ορισμένα από τα ενδιαφέροντα ελληνικά ενδημικά είδη του νησιού είναι τα διαδεδομένα Σύνθετα Centaurea laconica subsp. lineariloba και Hymenonema graecum (ενδημικά των Κυκλάδων), οι σπάνιες χασμοφυτικές καμπανούλες Campanula celsii subsp. celsii και Campanula laciniata, η εύοσμη Nepeta melissifolia, τα αλόφιλα λιμόνια Limonium aegaeum και Limonium proliferum, η μάλλον ακριβοθώρητη Nigella doerfleri κ.α.

Sifnos topoguide
Sifnos topoguide: Centaurea spinosa

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας της Σίφνου, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Σίφνος topoguide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού με απόλυτη ακρίβεια.