Χλωρίδα της Τήνου

Χλωρίδα της Τήνου

Γνωρίστε είδη φυτών

Τήνος topoguide
Τήνος
Alyssum tenium
Τήνος topoguide
Τήνος
Fritillaria erhartii

Η σχετικά περιορισμένη ποικιλία βιοτόπων της Τήνου νησιού δεν αποτελεί, σε πρώτη ανάγνωση, ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη υψηλής χλωριδικής ποικιλίας. Παρ’ όλα αυτά, όπως συμβαίνει σχεδόν όλα τα διάσπαρτα νησιά του Αιγαίου, η νησιωτική βιογεωγραφία έχει φροντίσει να δώσει μοναδικές πινελιές στον φυτικό καμβά του νησιού.

Τήνος topoguide
Τήνος
Erysimum senoneri
Περίπου 25 ελληνικά ενδημικά είδη απαντούν στην Τήνο, ορισμένα με περιορισμένη χωρική κατανομή στο νησιωτικό χώρο, όπως η φριτιλάρια Fritillaria erhartii και η καμπανούλα Campanula sartorii. Θα συναντήσουμε, επίσης, ορισμένα σπάνια ανατολικομεσογειακά είδη, όπως η ορχιδέα Orchis anatolica και ο βολβός Muscari weissii.
Τήνος topoguide
Τήνος
Anacamptis papilionacea subsp. aegaea
Και για αποκορύφωμα, ένα στενοενδημικό είδος να θάλλει στην απομονωμένη ΝΑ γωνιά του νησιού, ο θαμνίσκος Alyssum tenium. Όλα αυτά τα εξαιρετικά στοιχεία περικλείονται από μια πλειάδα κοινότερων αλλά ελκυστικών αγριολούλουδων.

Τήνος topoguide
Τήνος
Ophrys bombyliflora

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας της Τήνου, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στην εφαρμογή Τήνος topoguide, που διατίθεται τόσο για συσκευές Android, όσο και για συσκευές iOS (iPhone).
Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού με απόλυτη ακρίβεια.

Τήνος topoguide
Τήνος
Ranunculus ophioglossifolium