Χλωρίδα της Κέας

Χλωρίδα της Κέας

Γνωρίστε είδη φυτών

Acanthus spinosus
Kea topoguide: Acanthus spinosus

Η χλωρίδα της Κέας φιλοξενεί τυπικά είδη των φρυγανικών βιοτόπων, όπως οι θάμνοι θρούμπι (Satureja thymbra) και ρίγανη (Origanum vulgare) και τα γεώφυτα Ελληνική φριτιλλάρια (Fritilaria graeca) και ο κυκλαδικός βολβός Muscari cycladicum, αγριολούλουδα των αγρών και άλλων ημι-φυσικών βιοτόπων, όπως το χωνάκι των αγρών (Convolvulus arvensis), οι παπαρούνες (Papaver rhoeas, Papaver nigrotinctum) και τα αγκάθια Ecinops spinosissimus και Echinops graecus, θάμνοι των αμμωδών και βραχωδών ακτών, όπως η ακανθώδης κενταύρια (Centaurea spinosa), το αμάραντο (Limonium sinuatum) και άλλα είδη λιμόνιων, αλλά και ορισμένα χαρακτηριστικά φυτά των απρόσιτων βράχων, όπως ο θαμνώδης δίανθος Dianthus fruticosus και τα παχύφυτα Sedum litoreum και Umbilicus horizontalis.

Echinops graecus
Kea topoguide: Echinops graecus

Είδη με ιδιαίτερη βιογεωγραφική σημασία που απαντούν στην Κέα είναι η καμπανούλα του Reiser (Campanula reiseri), με περιορισμένη εξάπλωση στο χώρο του Αιγαίου και το κυκλαδικό ενδημικό υποείδος της λακωνικής κενταύριας (Centaurea laconica subsp. lineariloba).

Origanum vulgare
Kea topoguide: Origanum vulgare

Την άνοιξη, επίσης, ο περιηγητής θα παρατηρήσει και αρκετές ενδιαφέρουσες ορχιδέες, όπως η Ophrys ferrum-equinum, η Ophrys omegaifera, η Anacamptis papilionacea (το υποείδος messenica), η Dactylorhiza romana, Anacamptis boryi κ.α.

Salsola tragus
Kea topoguide: Salsola tragus

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

Ο ξεναγός σας στην Τζιά

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές πολλών ειδών χλωρίδας της Κέας, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στον οδηγό Κέα topoguide.

Ο οδηγός Κέα topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Κέα περιλαμβάνεται στην ομάδα των Ελληνικών Νησιών. Αποκτήστε τον οδηγό Κέα topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Κέα topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό Κέα topoguide ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, κάνοντας τη σχετική αγορά από την ομάδα των Νησιών.