Χλωρίδα της Νάξου

Χλωρίδα της Νάξου

Γνωρίστε είδη φυτών

Naxos topoguide
Naxos topoguide: Glaucium flavum

Πολλοί ερευνητές Βοτανικής, κυρίως Βορειοευρωπαίοι, έχουν συλλέξει φυτικό υλικό από τη Νάξο, ωστόσο δεν έχει γίνει κάποια ολοκληρώμενη εργασία σε σχέση με τη συνολική χλωρίδα του νησιού (ένα έργο, βέβαια αρκετά φιλόδοξο και ιδιαίτερα δύσκολο). Από τις επιμέρους συλλογές και δημοσιευμένες εργασίες εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός φυτικών taxa (είδη και υποείδη) του νησιού κυμαίνεται γύρω στα 1000.

Naxos topoguide
Naxos topoguide: Campanula calaminthifolia

Τρία φυτά θεωρούνται αποκλειστικά ενδημικά του νησιού (Bupleurum aira, Erysimum naxense, Symphytum davisii subsp. naxicola), ενώ περίπου 50 ακόμα είδη έχουν σχετικά περιορισμένη εξάπλωση στην περιοχή του Αιγαίου, όπως τα Cerastium runemarkii (Νάξος, Εύβοια), Galanthus ikariae (Ικαρία, Νάξος, Άνδρος, Σκύρος), Campanula calaminthifolia (Νάξος, Σίκινος, Φολέγανδρος, Μύκονος, Πάρος) κ.α.

Naxos topoguide
Naxos topoguide: Gladiolus italicus

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

Η χλωρίδα
της Νάξου

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας της Νάξου, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στον οδηγό Νάξος topoguide.

Ο οδηγός Νάξος topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Η Νάξος περιλαμβάνεται στην ομάδα των Νησιών. Αποκτήστε τον οδηγό της Νάξου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Νάξος topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό της Νάξου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, κάνοντας τη σχετική αγορά από την ομάδα των Νησιών.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος.