Χλωρίδα του Βορείου Πηλίου

Χλωρίδα του Βορείου Πηλίου

Καθότι το φυσικό περιβάλλον του Βορείου Πηλίου δεν διαφέρει ουσιαστικά από τους τύπους βλάστησης, γεωλογικού υποστρώματος και υψομετρικών ζωνών που συναντάμε στο Κεντρικό, Δυτικό και Ανατολικό Πήλιο, η βλάστηση και η χλωρίδα της περιοχής βόρεια των μεγάλων κορυφών και από την Κάρλα μέχρι το Αιγαίο, αποτελεί από πλευράς φυσιογνωμίας και σύνθεσης ειδών, μια συνέχεια των νοτιότερων συνθηκών.

Βόρειο Πήλιο topoguide: Lilium chalchedonicum
Βόρειο Πήλιο topoguide: Lilium chalchedonicum

Το Βόρειο Πήλιο έχει ωστόσο μεγαλύτερη έκταση γυμνών πλαγιών με σβεστολιθικά πετρώματα, που είτε σχηματίζουν βραχώνες και ορθοπλαγιές, ειδικά στην προς το Αιγαίο ζώνη, είτε ξηρούς θαμνώνες. Επιπλέον, μεγάλο μέρος της δασοκάλυψης αποτελείται από πυκνούς θαμνώνες με κυριαρχία της αριάς (Quercus ilex), που νοτιότερα σχηματίζει συνήθως μικρότερες συστάδες, ή από δάση ώριμων βελανιδιών, ένας τύπος βιοτόπου που απουσιάζει από το υπόλοιπο συγκρότημα.

Βόρειο Πήλιο topoguide: Glaucium flavum
Βόρειο Πήλιο topoguide: Glaucium flavum

Στην παράκτια ζώνη, που είναι ιδιαίτερα βραχώδης, θα συναντήσουμε όλα τα είδη του Ανατολικού Πηλίου: το κρίταμο και την κάπαρη χαμηλά, την παπαρούνα της θάλασσας ψηλότερα, θύλακες με τη σπάνια καμπνούλα Campanula incurva, ομάδες από Alyssum, αποικίες από Scrophularia canina ssp. bicolor κλπ.

Βόρειο Πήλιο topoguide: Minuartia attica
Βόρειο Πήλιο topoguide: Minuartia attica

Ακόμα πιο ψηλά, όπου η επίδραση της υγρασίας της θάλασσας συνδυάζεται με τη δροσιά του υψομέτρου συναντάμε λιγότερο συνηθισμένα είδη, όπως η Minuartia attica, πολύανθο θαμνάκι με μεγάλο υψομετρικό φάσμα και ευρεία εξάπλωση στην ορεινή Ελλάδα ή το λαμπερό Linum elegans. Στις αναρίθμητες μικρές ορθοπλαγιές θα βούμε πιο τυπικά βραχόφιλα είδη, όπως το Onosma heterophylla, το ελληνικό ενδημικό Ebenus sibthorpii και διάφορες καμπανούλες των βράχων.

Βόρειο Πήλιο topoguide: Onosma heterophylla
Βόρειο Πήλιο topoguide: Onosma heterophylla

Η μεγαλύτερη ποικιλότητα ειδών κρύβεται ωστόσο στο θαμνώνα: είναι ο βιότοπος με την μεγαλύτερη ποικιλία καταστάσεων. Έτσι, εδώ συνυπάρχουν τυπικά φυτά των φρυγάνων, όπως ο Scolymus hispanicus, με είδη των πετρωδών θαμνώνων, όπως η Valeriana italica.

Βόρειο Πήλιο topoguide: Scolymus hispanicus
Βόρειο Πήλιο topoguide: Scolymus hispanicus

Σε άλλες γωνιές του θαμνώνα - χαράδρες, ξέφωτα, πλαγιές με επιφανειακή συγκράτηση νερού - θα βρούμε είδη που έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις υγρασίας, όπως το Borago officinalis, το Lilium chalchedonicum και ο Ranunculus rumelicus. Στις πιο σκιερές και υγρές θέσεις κρύβονται οι νόστιμες αγροφράουλες (Fragaria vesca), οι εντυπωσιακές Calystegia silvatica και ο παράδοξος Ruscus aculeatus.

Βόρειο Πήλιο topoguide: Borago officinalis
Βόρειο Πήλιο topoguide: Borago officinalis

Τα βελανιδοδάση του Βορείου Πηλίου αποτελούνται από αραιά, υπερώριμα δέντρα, όπου ανάμεσά τους σχηματίζονται ελεύθερες εκτάσεις, που μοιάζουν με ορεινά λιβάδια. Στον ιδιαίτερο αυτό βιότοπος (όπως στην περιοχή των Άνω Καναλιών και στις πλαγιές προς το Κεραμίδι) θα βρούμε είδη των λιβαδιών μέσου υψομέτρου, όπως ο Helleborus odorus ssp. cyclophyllus, ο Dianthus viscidus και ο ανοιξιάτικος Crocus veluchensis.

Βόρειο Πήλιο topoguide: Ranunculus rumelicus
Βόρειο Πήλιο topoguide: Ranunculus rumelicus

Αυτό που απουσιάζει από το Βόρειο Πήλιο είναι η έκταση του υδρογραφικού δικτύου και ιδιαίτερα των ρεματιών μόνιμης ροής, έλλειψη που έχει κάποια επίδραση στην ποικιλότητα και τον αριθμό των ειδών των συγκεκριμένων βιοτόπων.

Βόρειο Πήλιο topoguide: Calystegia silvatica
Βόρειο Πήλιο topoguide: Calystegia silvatica

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

Οδηγος για το Βορειο Πηλιο

The 5 hiking guides of Mt Pelion
Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας του Βορείου Πηλίου περιλαμβάνονται στον οδηγό Βόρειο Πήλιο topoguide.

Ο οδηγός Βόρειο Πήλιο topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android από το Play Store.

Ο οδηγός Βόρειο Πήλιο topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Βορείου Πηλίου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Το Βόρειο Πήλιο topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα της Κεντρικής Ελλάδας.