Βλάστηση του Βορείου Πηλίου

Βλάστηση του Βορείου Πηλίου

Βόρειο Πήλιο topoguide: Το τοπίο του Βορείου Πηλίου
Βόρειο Πήλιο topoguide
Χαρακτηριστική εικόνα του τοπίου του Βορείου Πηλίου
Πατήστε για μεγέθυνση

Η μεγάλη έκταση που απλώνεται από τις βόρειες πλαγιές των ψηλότερων κορυφών του Πηλίου μέχρι τις νότιες απολήξεις του Κισσάβου έχει πολλά κοινά στοιχεία και πολλές τοπικές διαφοροποιήσεις.

Τα πετρώματα της περιοχής είναι σχιστόλιθοι και ασβεστόλιθοι. Το ανάγλυφο είναι έντονο, πολυσχιδές και άμορφο, με πολλές μικρές κοιλάδες και διάσπαρτους αλλά όχι εκτεταμένους βραχώνες.

Συνολικά, η φυσική βλάστηση καλύπτει το σύνολο της έκτασης της περιοχής, με εξαίρεση τις γεωργικές γαίες, τους ορεινούς και παράκτιους βραχώνες και τις εκτάσεις που καταλαμβάνουν τα νερά - η λίμνη Κάρλα και οι μικροί και μεγάλοι ταμιευτήρες.

Οι πλαγιές του Πουριανού Σταυρού και μέχρι τη Λαγωνίκα καλύπτονται από δάση οξιάς. Οι οξιές στα μεγαλύτερα υψόμετρα είναι σε πρεμνοφυή μορφή, ενώ στις λεκάνες διατηρούνται μεγάλες συστάδες από ώριμα δέντρα, οι οποίες και υλοτομούνται.

Χαμηλότερα, απλώνεται ένα μωσαϊκό από ώριμα και πρεμνοφυή δρυοδάση, όπου έχουν ενταχθεί αναρίθμητες νησίδες καλλιεργούμενης καστανιάς και μεγάλες εκτάσεις μεσογειακής βλάστησης, κυρίως συστάδες αριάς.

Βόρειο Πήλιο topoguide: Πλατύφυλλη δρυς (Quercus frainetto)
Βόρειο Πήλιο topoguide: Πλατύφυλλη δρυς (Quercus frainetto) στα Άνω Κανάλια

Βορειότερα και μέχρι τον Κίσσαβο, η ανώτερη ζώνη (ανάμεσα στα 500 με 1000 μ.) καλύπτεται από ένα ασυνεχές δρυόδασος όπου συνυπάρχουν αρκετά είδη, αλλά οπωσδήποτε επικρατεί η Πλατύφυλλη δρυς (Quercus frainetto).

Τις δύο χαμηλότερες παρειές της ασαφούς αυτής κορυφοσειράς καλύπτουν αείφυλλα πλατύφυλλα, μια εικόνα που διαφοροποιείται έντονα στη δυτική και την ανατολική πλευρά. Συγκεκριμένα, η δυτική πλευρά είναι πιο ξηρή και καλύπτεται κυρίως από Πουρνάρια με ενδιάμεσους βραχώνες και ανοίγματα, ενώ στην ανατολική πλευρά η βράστηση είναι πυκνότερη και ψηλότερη και αποτελείται κυρίως από Αριά (Quercus ilex).

Βόρειο Πήλιο topoguide: Παλιούρι (Paliurus spina-christi)
Βόρειο Πήλιο topoguide: Παλιούρι (Paliurus spina-christi) στην Άνω Κερασιά

Χαμηλότερα, ανάμεσα στις καλλιέργειες, τις ξηρές κοίτες των χειμάρρων και το θαμνώνα, εκτείνονται νησίδες φρυγανικής βλάστησης ή διασπασμένοι θαμνώνες, ένα μωσαϊκό που διαμόρφωθηκε από τη βόσκηση αιώνων. Εδώ επικρατούν τα αγκαθωτά φυτά, όπως τα αγκάθια του γένους Eryngium και το παλιούρι (Paliurus spina-christi).

Η περιοχή έχει πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο, αλλά οι ρεματιές δεν διατηρούν ροή το καλοκαίρι. Παρόλα αυτά, πλαισιώνονται από πλατάνια, σκλήθρα, λεύκες, ιτιές και άλλα υδρόφιλα είδη.

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

Οδηγος για το Βορειο Πηλιο

The 5 hiking guides of Mt Pelion
Αναλυτική παρουσίαση της βλάστησης του Βορείου Πηλίου θα βρείτε στον οδηγό Βόρειο Πήλιο topoguide.

Ο οδηγός Βόρειο Πήλιο topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android από το Play Store.

Ο οδηγός Βόρειο Πήλιο topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Βορείου Πηλίου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Το Βόρειο Πήλιο topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα της Κεντρικής Ελλάδας.