Χλωρίδα του Νοτίου Πηλίου

Χλωρίδα του Νοτίου Πηλίου

Καθώς στο Νότιο Πήλιο κυριαρχεί ο πυκνός μεσογειακός θαμνώνας και οι ελαιώνες και απουσιάζουν τα θαλερά δάση του κεντρικού όγκου, η βοτανική του μελέτη έπεσε σε πολύ χαμηλότερη προτεραιότητα και οι διαθέσιμες πληροφορίες για τη χλωρίδα του Νοτίου Πηλίου είναι λιγοστές.

Νότιο Πήλιο topoguide: Ophrys ferrum-equinum
Νότιο Πήλιο topoguide: Ophrys ferrum-equinum
Νότιο Πήλιο topoguide: Ophrys helenae
Νότιο Πήλιο topoguide: Ophrys helenae
Νότιο Πήλιο topoguide: Ophrys lutea
Νότιο Πήλιο topoguide: Ophrys lutea
Νότιο Πήλιο topoguide: Ophrys reinholdii
Νότιο Πήλιο topoguide: Ophrys reinholdii
Σίγουρα, ωστόσο, μπορούμε να συναντήσουμε ανάμεσα στα σχίνα, τις λαδανιές και τα πουρνάρια αρκετά ενδιαφέροντα είδη, όπως τα ελληνικά ενδημικά Nigella arvensis sunsp. aristata, Scorzonera crocifolia, Crepis hellenica κ.α., ενώ η απόκρημνη ασβεστολιθική πλαγιά νότια της κορυφογραμμής του Τισαίου είναι ιδανικός βιότοπος για χασμόφυτα, όπως η καμπανούλα Campanula pelia.

Οδηγός Νοτίου Πηλίου

Νότιο Πήλιο topoguide

Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών χλωρίδας του Νοτίου Πηλίου περιλαμβάνονται στον οδηγό Νότιο Πήλιο topoguide.

Ο οδηγός Νότιο Πήλιο topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android από το Play Store.

Ο οδηγός Νότιο Πήλιο topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Προμηθευτείτε τον οδηγό του Νοτίου Πηλίου ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Νότιο Πήλιο topoguide περιλαμβάνεται στην ομάδα της Κεντρικής Ελλάδας.