Δολίνες και σπήλαια στο Menalon Trail

Δολίνες και σπήλαια στο Menalon Trail

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Η σπηλιά του Λύγκου

Εκτός των μικρών σπηλαίων στη χαράδρα του Λούσιου, ελάχιστες άλλες αξιόλογες καρστικές κοιλότητες είναι γνωστές στη ζώνη κατά μήκος του Menalon Trail. Μία από αυτές είναι η βραχοσκεπή που λέγεται Σπηλιά Λύγκου: τα λείψανα τοίχων που διακρίνονται φαίνεται να επιβεβαιώνουν τη χρήση της σπηλιάς ως κρυσφήγετο κάποιου ληστή με το όνομα Λύγκος.

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Η σπηλιά που φιλοξενεί την εκκλησία της Παναγίας Σφυρίδας

Μια ακόμα μικρή σπηλιά, ανάμεσα στη Νυμφασία και τα Μαγούλιανα, φιλοξενεί τη σπηλαιοεκκλησιά της Παναγίας Σφυρίδας, παλιό ασκηταριό της περιοχής της μονής Κερνίτσας.

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Η μεγάλη δολίνη Κοσκίτσα

Λόγω της μεγάλης έκτασης καρστικοποιημένων ασβεστολίθων, το Μαίναλο φέρει πολλές δολίνες, δηλαδή ομαλές, ρηχές αλλά σαφώς κοίλες λεκάνες, σαν κοίλα οροπέδια, όπου το νερό συγκεντρώνεται στο κέντρο, δημιουργώντας μικρές σπηλαιώσεις στο κοκκινόχρωμο έδαφος.
Ο σημαντικός αριθμός και η μεγάλη επιφάνεια των δολινών και των άλλων επίπεδων εκτάσεων ανάγει τα λιβάδια αυτά σε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του τοπίου του συγκροτήματος. Πέραν των ποωδών και αγροστωδών φυτών των λιβαδιών, χαρακτηριστικό στοιχείο της βλάστηση των εκτάσεων αυτών είναι τα δέντρα και θάμνοι που συναντάμε εδώ, όπως οι Γκορτσιές (Pyrus amygdaliformis) και οι Αγριοκορομηλιές, η Μπερκιά και η Θαμνομουρτζιά.

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Η Μπερκιά (Crataegus pycnoloba), τυπικός θάμνος της περιμέτρου των δολινών,
είναι ταυτόχρονα ένα αποκλειστικά ελληνικό είδος κράταιγου, ενδημικό της Πελοποννήσου

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

Οδηγός στο Menalon Trail

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές των κυριότερων σπηλαίων άλλων καρστικών μορφών του Μαινάλου περιλαμβάνονται στον οδηγό Menalon Trail topoguide.

Ο οδηγός Menalon Trail topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Το Menalon Trail περιλαμβάνεται στην ομάδα των Μεγάλων Διαδρομών. Αποκτήστε τον οδηγό του Menalon Trail ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Menalon Trail topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Menalon Trail ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, κάνοντας τη σχετική αγορά από την ομάδα των Μεγάλων Διαδρομών.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει τη θέση του κάθε σπηλαίου.