Ορχιδέες στο Menalon Trail

Ορχιδέες στο Menalon Trail

Ορχιδέες στο Menalon Trail
Menalon Trail topoGuide
Menalon Trail topoguide: Himantoglossum robertianum

Στο Μαίναλο έχει καταγραφεί μια μεγάλη ποικιλία από ορχεοειδή, με πιό διαδεδομένα τα τυπικά είδη της ευρύτερης περιοχής, όπως το Himantoglossum robertianum, την Orchis italica, την πρώιμη Orchis quadripunctata και το πολύ κοινό Ophrys lutea.

Menalon Trail topoGuide
Menalon Trail topoguide: Ophrys fusca

Έχουν επίσης καταγραφεί αρκετά ασυνήθιστα είδη, όπως η Cephalanthera longifolia και η Cephalanthera damasonium, η Ophrys mammosa, η Ophrys fusca και το ιδιόμορφο Limodorum abortivum.

Menalon Trail topoGuide
Menalon Trail topoguide: Epipactis helleborine

Πολύ ενδιαφέρουσες παρουσίες στο δάσος αποτελούν οι ιδιαίτερες Epipactis helleborine και Epipactis microphylla. Αντίθετα στις πετροπλαγιές της μέσης υψομετρικής ζώνης θα βρούμε το παράδοξο Serapias bergonii και την όμορφη Neotinea maculata.
Τέλος, η πιο σπάνια ορχιδέα του Μαινάλου είναι ο Orchis pallens, που θα την βρούμε σε υγρές θέσεις και μεγάλα υψόμετρα, συχνά σε ξέφωτα και περιθώρια δασών.

Menalon Trail topoGuide
Menalon Trail topoguide: Orchis pallens

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

Οδηγός στο Menalon Trail

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές ειδών ορχιδέας του Μαινάλου, σπάνιων και κοινών, περιλαμβάνονται στον οδηγό Menalon Trail topoguide.

Ο οδηγός Menalon Trail topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Το Menalon Trail περιλαμβάνεται στην ομάδα των Μεγάλων Διαδρομών. Αποκτήστε τον οδηγό του Menalon Trail ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Menalon Trail topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Menalon Trail ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, κάνοντας τη σχετική αγορά από την ομάδα των Μεγάλων Διαδρομών.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει την περιοχή-τύπο του φυτού.