Διαμονή στο Menalon Trail

Διαμονή στο Menalon Trail

Όλα τα χωριά που αποτελούν κόμβους του δικτύου του Menalon Trail παρέχουν εξυπηρετήσεις διαμονής - όπως και εστίασης. Τα μεγάλα χωριά, όπως η Στεμνίτσα, η Δημητσάνα, η Βυτίνα και τα Λαγκάδια προσφέρουν πολλές επιλογές. Οι ιδιοκτήτες των ξενώνων των χωριών αυτών μπορούν να προσφέρουν επιπλέον υπηρεσίες μεταφοράς από τα καταλύματα προς τα άκρα των ημερήσιων τμημάτων, ενώ οι οδηγοί ταξί της περιοχής ξέρουν καλά τη χάραξη της διαδρομής και μπορούν να εξυπηρετήσουν μεταφορές προσώπων και αποσκευών.

Κείμενο και αποτύπωση: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

Οδηγός στο Menalon Trail

topoguide Greece
Οι θέσεις ξενοδοχείων κοντά στο Menalon Trail περιλαμβάνονται στον οδηγό Menalon Trail topoguide.

Ο οδηγός Menalon Trail topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Το Menalon Trail περιλαμβάνεται στην ομάδα των Μεγάλων Διαδρομών. Αποκτήστε τον οδηγό του Menalon Trail ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Menalon Trail topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Menalon Trail ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, κάνοντας τη σχετική αγορά από την ομάδα των Μεγάλων Διαδρομών.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει το ξενοδοχείο με τη βοήθεια λεπτομερούς πλοήγησης