Πανίδα στο Menalon Trail

Πανίδα στο Menalon Trail

Πανίδα στο Menalon Trail
Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Αγριογούρουνο (Sus scrofa)

Οι οικότοποι της περιοχής του Menalon Trail φιλοξενούν όλη την βιοποικιλότητα της γεωγραφικής ζώνης. Εκτός από τα συνήθη θηλαστικά του αγροτικού τοπίου (αλεπού, κουνάβι, νυφίτσα, σκατζόχοιρος, τρωκτικά), ζούν εδώ πολλά είδη μικροθηλαστικών (νυχτερίδες, μυγαλές, μυωξοί), ενώ το τσακάλι κάνει σποραδικά την εμφάνισή του στην περίμετρο των κτηνοτροφικών ζωνών. Πρόσφατα έγινε η επανεισαγωγή του αγριογούρουνου (ως θηραματικού είδους), το οποίο έχει ήδη εγκαταστήσει έναν αξιόλογο πληθυσμό.

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Η ζώνη γύρω από το μονοπάτι φιλοξενεί τα περισσότερα από τα είδη πουλιών της περιοχής του Μαινάλου. Δείτε περισσότερα πάνω στην ορθνιπανίδα της περιοχής στην σελίδα Πουλιά του Menalon Trail.

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Οχιά (Vipera ammodytes)

Η μεγαλύτερη ποικιλία ερπετών, όπως αρκετά είδη βατράχων και φρύνων, νερόφιδα και σαλαμάνδρες, συναντώνται κοντά στα μόνιμα ή περιστασιακά, ρέοντα ή στάσιμα νερά. Στα γυμνά, προσήλια μέρη, αφθονούν οι σαύρες, με μια μεγάλη ποικιλία που περιλαμβάνει αρκετά ενδημικά είδη της Πελοποννήσου, οι δύο ελληνικές χελώνες και μια αξιοσημείωση ποικιλία φιδιών, με πιό ενυπωσιακά το σαπίτη και την οχιά.

Menalon Trail topoguide
Menalon Trail topoguide
Colias croceus

Κείμενο και φωτογραφίες: Τ. Αδαμακόπουλος

topoguide Greece

Οδηγός στο Menalon Trail

topoguide Greece
Φωτογραφίες και περιγραφές πολλών ειδών πανίδας του Μαινάλου περιλαμβάνονται στον οδηγό Menalon Trail topoguide.

Ο οδηγός Menalon Trail topoguide είναι διαθέσιμος για συσκευές Android ως μία απο τις δεκάδες διαθέσιμες περιοχές της Ελλάδας, μέσα στη γενική εφαρμογή topoguide Greece. Το Menalon Trail περιλαμβάνεται στην ομάδα των Μεγάλων Διαδρομών. Αποκτήστε τον οδηγό του Menalon Trail ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή.

Ο οδηγός Menalon Trail topoguide είναι επίσης διαθέσιμος για συσκευές iOS (iPhone και iPad) μέσα από την γενική εφαρμογή πεζοπορικών περιοχών Topoguide Greece. Αποκτήστε τον οδηγό του Menalon Trail ως in-app purchase μέσα από την εφαρμογή, κάνοντας τη σχετική αγορά από την ομάδα των Μεγάλων Διαδρομών.

Η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη να εντοπίσει μια χαρακτηριστική θέση για κάθε είδος.