Εφαρμογές για την ΕΕΑΑ

Εφαρμογές για την ΕΕΑΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) έκανε επί χρόνια τις απογραφές των κάδων ανακύκλωσης με την απλή μέθοδο των τριών (ερευνητής, GPS χειρός, Toponavigator). Το 2015 αποφασίστηκε η επανοργάνωση της διαδικασίας και ανατέθηκε στην AnaDigit η ανάπτυξη ενός σύνθετου μηχανισμού καταγραφής και διαχείρισης της κατάστασης του δικτύου κάδων ανακύκλωσης αλλά και οργανικών σε όλη την Ελλάδα. Η AnaDigit κατασκεύασε μια ειδική εφαρμογή καταγραφών για smartphones Android, πρόσθεσε ειδικές λειτουργίες στο Toponavigator PC και δημιούργησε ένα ιντερνετικό εργαλείο οργάνωσης και παρουσίασης του όλου δικτύου κάδων, ικανό να απαντήσει σε οποιοδήποτε ποιοτικό, χωρικό ή χρονικό ερώτημα. Παράλληλα η AnaDigit είχε στενή συνεργασία με τα στελέχη της ΕΕΑΑ καθώς και των εταιρειών που κάνουν τις καταγραφές των κάδων.

Οι εταιρείες που δρστηριοποιούνται στις καταγραφές κάδων είναι: