Αλόννησος

Καταγραφές μονοπατιών στην Αλόννησο

Στο πλαίσιο της μελέτης για τον επανασχεδιασμό και σήμανση των μονοπατιών της Αλοννήσου, μια ομάδα της AnaDigit και της Paths of Greece αποβιβάστηκε και παρέμεινε μία βδομάδα στο νησί.

Οι τρεις ερευνητές της ομάδας εξερεύνησαν περιοχές που δεν είχαν χαρτογραφηθεί μέχρι τώρα και κατέγραψαν δεκάδες χιλιόμετρα παλιών και νέων μονοπατιών. Το πρώτο αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι η πλήρης χαρτογράφηση του υφιστάμενου δικτύου των 14 πεζοπορικών διαδρομών, που αν και έχει υποστεί φθορές και αλλοιώσεις, παραμένει αξιόλογο. Οι διαδρομές αυτές ανέβηκαν στο topoguide.gr και φαίνονται στη σελίδα της Αλοννήσου. Το πλούσιο υλικό για την συμπλήρωση και επέκταση αυτού του δικτύου είναι υπό επεξεργασία στα γραφεία της AnaDigit.

Παράλληλα, έγινε μια συστηματική φωτογράφηση της σήμανσης και της όλης υποδομής, υλικό που σταδιακά ανεβαίνει στο topoguide.gr, συμπληρώνοντας την εικόνα του υφιστάμενου δικτύου.