Μεγάλη αναβάθμιση όλων των εφαρμογών topoGuide

Αναβάθμιση όλων των topoGuide

Είναι διαθέσιμη στο Google Play (από όπου κατεβαίνει αυτόματα σε όλους τους χρήστες, είτε των δωρεάν, είτε των επί πληρωμή topoGuide) η τελευταία αναβάθμιση όλων των εφαρμογών topoGuide. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει πολλές βελτιώσεις στη διαχείριση των Διαδρομών, βελτιώσεις στο layout του ψηφιακού οδηγού, σημαντικές προσθήκες καθώς και πολλές μικρές διορθώσεις και βελτιώσεις σε όλες σχεδόν τις λειτουργίες. Οι κυριότερες αλλαγές είναι:

  • Στα topoGuides Πάρνηθας και Υμηττού προστέθηκε ένας πλήρης κατάλογος των πουλιών που έχουν καταγραφεί από ερευνητές, birdwatchers. Το check-list αυτό περιλαμβάνει όλες τις τελευταίες πληροφορίες από blogs, forums και προσωπικές παρατηρήσεις του συγγραφέα. Το check-list συνοδεύεται από ένα side-show 20 φωτογραφιών πουλιών, από την προσωπική φωτοθήκη μας.
  • Στο topoGuide Πεντέλη προστέθηκε ένα side-show 12 φωτογραφιών πουλιών, από την προσωπική φωτοθήκη μας. Επίσης ένα κεφάλαιο για τις βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες της Πεντέλης.
  • Σε κάθε Διαδρομή προστέθηκε μία σειρά εικονιδίων που δηλώνουν τη διαθεσιμότητα σημαντικών υποδομών ή εξυπηρετήσεων, πχ. πηγές, καταφύγια, ξενοδοχεία, μνημεία, δημόσιες υπηρεσίες, υγειονομικές υπηρεσίες κλπ.
  • Βελτιώθηκε η ανταπόκριση της εφαρμογής στην αρχική ειδοποίηση ότι ο χρήστης είναι κοντά σε κάποιες διαδρομές. Επιπλέον, η πληροφορία της απόστασης από τη διαδρομή, δεν περιορίζεται ως προς την αρχή ή το τέλος της διαδρομής, αλλά αφορά πλέον το πλησιέστερο σημείο της, σε σχέση με τη θέση του χρήστη.
  • Στον πίνακα των διαδρομών προστέθηκαν σε κάθε διαδρομή οι πληροφορίες της συνολικής ανάβασης και κατάβασης. Οι πληροφορίες αυτές είναι ορατές συνεχώς στις μεγάλες οθόνες και στον landscape προσανατολισμό των μικρών οθονών.
  • Στις αναλυτικές περιγραφές των διαδρομών προστέθηκε μια μικρή ενότητα για την ποσοστιαία κατανομή της διαδρομής στις βασικές υψομετρικές ζώνες (0-300-600-1000-1500-2000-2500->2500 μ.)
  • Στις αναλυτικές περιγραφές των διαδρομών προστέθηκε ένα κουμπί για άμεση ενεργοποίηση της διαδρομής, αμέσως μετά την ανάγνωση της περιγραφής της (σημειώνουμε εδώ ότι μπαίνοντας κανείς στην αναλυτική περιγραφή μιας διαδρομής, μπορεί να μεταβεί στην περιγραφή της προηγούμενης ή επόμενης με τα βελάκια "προηγούμενο"/"επόμενο" στο κάτω μέρος του κειμένου).
  • Στις φωτογραφίες των slide-show κάθε οδηγού προστέθηκαν πλήρεις λεζάντες που εμφανίζονται όταν γίνεται η προβολή της μεγάλης φωτογραφίας
  • Κατά τη διάρκεια της καταγραφής, αντικαταστάθηκαν οι πληροφορίες του μέγιστου και ελάχιστου υψομέτρου με αυτές της συνολικής ανάβασης και κατάβασης, που θεωρούνται πολύ πιό χρήσιμες απο τους πεζοπόρους και ποδηλάτες.
  • Επικαιροποίηση και βελτίωση του Υπομνήματος του χάρτη Toponavigator.