Μεγάλη αναβάθμιση όλων των εφαρμογών topoGuide

Αναβάθμιση όλων των topoGuide

Είναι πλέον ενεργή στο Google Play η τελευταία αναβάθμιση όλων των εφαρμογών topoGuide. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει ένα νέο layout της οθόνης ανοίγματος της εφαρμογής, πολλές βελτιώσεις στην παρουσίαση των Σημείων Ενδιαφέροντος και των Διαδρομών και πολλές μικρές διορθώσεις και βελτιώσεις σε πολλές λειτουργίες. Η σημαντικότερη προσθήκη είναι όμως η δυνατότητα λήψης πλοηγήσεων από τον Toponavigator Internet Map Server, όπως γίνεται και με το Toponavigator Android. Αναλυτικά σε σχέση με την πλοήγηση, παρέχονται οι εξής λειτουργίες:

 • Για κάθε POI μπορεί να ζητηθεί μία πλοήγηση από την τρέχουσα θέση (GPS location) του χρήστη προς το Σημείο Ενδιαφέροντος.
 • Για κάθε Διαδρομή μπορεί να ζητηθεί μία πλοήγηση από την τρέχουσα θέση (GPS location) του χρήστη προς την εκκίνηση της Διαδρομής.

Οι πλοηγήσεις λαμβάνονται μόνο όταν υπάρχει σύνδεση με Ίντερνετ (on line) και αποθηκεύονται για off line χρήση. Η διαχείριση των πλοηγήσεων γίνεται από την ενότητα Πλοηγήσεις του πίνακα Δεδομένα. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα και το σύμβολο της γραμμής, να την κάνετε ορατή (πάντα μόνο μία πλοήγηση θα είναι ορατή) ή να την διαγράψετε. Οι πλοηγήσεις που λαμβάνονται από τον Toponavigator Internet Map Server αφορούν τα πιό κάτω 6 διαφορετικά προφίλ οχήματος, από τα οποία ο χρήστης επιλέγει ένα για λήψη και αποθήκευση.

 • Ταχύτερη διαδρομή
 • Συντομότερη διαδρομή
 • Διαδρομή για όχημα SUV
 • Διαδρομή για όχημα 4X4
 • Διαδρομή για extreme όχημα 4X4
 • Πεζοπορική διαδρομή

Ανά εφαρμογή, έγιναν επίσης οι παρακάτω προσθήκες σε Σημεία Ενδιαφέροντος και λήμματα του βιβλίου-οδηγού:

 • topoGuide MenalonTrail. Προστέθηκαν φωτογραφίες και περιγραφές για τέσσερεις κρήνες στην περιοχή του Μαινάλου.
 • topoGuide Πεζοπορία στην Αττική. Προστέθηκε ένα μεγάλο λήμμα για το νησί και την πόλη της Αίγινας.
 • topoGuide Υμηττός. Προστέθηκε ένα μεγάλο κεφάλαιο για τα αρχαία υδραγωγεία του Υμηττού και το ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο του Ιλισσού.
 • SifnosTrails topoGuide . Σε κάθε Διαδρομή προστέθηκε ένας πίνακας με τις πλησιέστερες συνδέσεις με στάσεις λεωφορείου. Ο πίνακας υποδεικνύει σε ποιό τμήμα της διαδρομής υπάρχει διακλάδωση που οδηγεί σε στάση λεωφορείου, καθώς και την απόσταση μέχρι αυτή. Ένας παρόμοιος πίνακας επισημαίνει τις διακλαδώσεις κατά μήκος μιας Διαδρομής που οδηγούν στα μείζοντα αρχαιολογικά και ιστορικά στοιχεία του νησιού, καθώς και τις αποστάσεις μέχρι αυτά.