Μεγάλη αναβάθμιση όλων των εφαρμογών topoGuide

Αναβάθμιση όλων των topoGuide

Είναι πλέον ενεργή στο Google Play η τελευταία αναβάθμιση όλων των εφαρμογών topoGuide. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει ένα νέο διαδραστικό τρόπο σύνδεσης των POIs με το κείμενο, που ενεργοποιείται είτε από τον πίνακα των POIs είτε από το χάρτη (από τα POIs της ενεργής διαδρομής). Περιλαμβάνονται επίσης μεγάλες αλλαγές στο layout του ψηφιακού οδηγού και πολλές μικρές διορθώσεις και βελτιώσεις σε όλες σχεδόν τις λειτουργίες. Ακόμα, σε όλες τις εφαρμογές έχουν γίνει από μικρές έως τεράστιες προσθήκες στο βιβλίο-οδηγό (κείμενα και φωτογραφίες).


Τέλος στην εφαρμογή MenalonTrail topoGuide προστέθηκαν 5 νέες διαδρομές, υλοποιώντας έτσι ένα πρώτο βήμα για τη διεύρυνση της αφαρμογής ώστε να καλύψει όλη την περιοχή και όλες τις διαδρομές του Μαινάλου:

Οι 5 νέες πεζοπορικές διαδρομές στο MenalonTrail topoGuideείναι:

Μεσαίος κύκλος στη Στεμνίτσα (L= 4131 m)
Μαίναλο, κυκλική πορεία στη Σκέμνα (L= 4253 m)
Μικρός κύκλος στη Στεμνίτσα (L= 4398 m)
Μαίναλο, Ράδου-Καρκαλού (L= 4619 m)
Μαίναλο, Δημητσάνα-Ράδου (L= 7126 m)