Υποστήριξη στις ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 2014

Υποστήριξη στις ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 2014

Η AnaDigit ανέλαβε την κατασκευή των αλγορίθμων οργάνωσης και απεικόνισης των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων του απολογισμού ψεκασμών που εκτέλεσε η εταιρεία ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΦΕΣ Ελευθερίου και Σια ΕΕ στην Πελοπόννησο. Μετά τις επεξεργασίες, κατασκευάστηκαν 20 θεματικοί χάρτες, που ενσωματώθηκαν στην τελική έκθεση του έργου καταπολέμησης παρασίτων που εκτέλεσε η εταιρεία. Η έκθεση παραδοθηκε στην Περ. Πελοποννήσου, που είναι ο αναθέτων φορέας. Οι θεματικοί χάρτες ήσαν:

  • Οι θέσεις εφαρμογής ανά βαθμό επικινδυνότητας
  • Οι θέσεις εφαρμογής ανά βαθμό επικινδυνότητας ανά περίοδο εφαρμογής
  • Ο βαθμός επικθνδυνότητας μετά τις εφαρμογές