Αναβάθμιση topoGuide

topoguide app: simulation topoguide app: simulation topoguide app: simulatione topoguide app: simulatione

Η τελευταία αναβάθμιση των εφαρμογών topoGuide (Νοέμβριος 2017) περιλαμβάνει ένα πολύ εξελιγμένο μηχανισμό προσομοίωσης περπατήματος της διαδρομής. Η νέα Προσομοίωση Πεζοπόρου περιλαμβάνει:

  • Συνεκτική επιλογή: όταν επιλέξετε μια διαδρομή, αυτή κλειδώνει στην κατάσταση "επιλεγμένη", επιτρέποντας τον εύκολο χειρισμό του χάρτη, το άνοιγμα των Σημείων ενδιαφέροντος κλπ. Ένα νέο κουμπί, το X, κλείνει την προσομοίωση και απο-επιλέγει τη διαδρομή.
  • Αναστροφή προσομοίωσης: η προσομοίωση μπορεί να τρέξει στην κατεύθυνση περιγραφής της διαδρομής ή αντίστροφα. Τα σημαιάκια αρχής και προορισμού αλλάζουν θέση και το υψομετρικό διάγραμμα αντιστρέφεται.
  • Απεικόνιση υψομέτρου για κάθε θέση.
  • Διαδραστικός έλεγχος ανάμεσα στη βελόνα του διαγράμματος και τη θέση στο χάρτη: ο χρήστης μπορεί να τρέξει και να σταματήσει τη διαδρομή διαδραστικά.
  • Κουμπιά παύσης και επαναφοράς της προσομοίωσης.

Η αναβάθμιση θα γίνει αυτόματα από το Google Playσε όσους έχουν ήδη εγκαταστημένες εφαρμογές topoGuide.