Υποστήριξη στις ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 2015

Υποστήριξη στις ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 2015

Όπως και το 2014, η AnaDigit ανέλαβε και το 2015 την κατασκευή των χαρτών για την απεικόνιση των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων των υγειονομικών χειρισμών που εκτέλεσε η εταιρεία ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΦΕΣ Ελευθερίου και Σια ΕΕ στην Πελοπόννησο. Μετά τις επεξεργασίες, κατασκευάστηκαν 13 θεματικοί χάρτες, που ενσωματώθηκαν στην τελική έκθεση του έργου καταπολέμησης εντόμων που εκτέλεσε η εταιρεία. Η έκθεση παραδοθηκε στην Περ. Πελοποννήσου, που είναι ο αναθέτων φορέας. Οι θεματικοί χάρτες ήσαν:

  • 3 χάρτες με τη διασπορά των εφαρμογών στην Περ. Πελοποννήσου
  • 5 χάρτες με τις εφαρμογές ανά Περιφερειακή Ενότητα
  • 5 χάρτες με τις εφαρμογές ανά μήνα.