Αναβάθμιση Πεντέλη topoGuide

Άνοιξη στην Πεντέλη

Αναβάθμιση Πεντέλη topoGuide

Σήμερα έγινε μια σημαντική αναβάθμιση στο Πεντέλη topoGuide. Η νέα έκδοση (έκδοση 2.5) προσφέρει:

  • Αυτόματη ειδοποίηση προσέγγισης σε Σημείο Ενδιαφέροντος και δυνατότητα ανοίγματος του σχετικού λήμματος από τον οδηγό
  • Πλήρη αναμόρφωση του βιβλίου-οδηγού
  • Πολλές βελτιώσεις στη μηκοτομή μιας διαδρομής
  • Διάφορες άλλες βελτιώσεις.

Στα Σημεία Ενδιαφέροντος προστέθηκαν χαρακτηριστικά λουλούδια και ζώα της Πεντέλης, με άμεση επισήμανση της θέσης όπου παρατηρήθηκαν (και φωτογραφήθηκαν). Για πράδειγμα:

Στη μηκοτομή μιας διαδρομής προστέθηκαν υπομνήματα των τύπων βλάστηση και των κατηγοριών βατότητας. Στις πεζοπορικές διαδρομές, οι κατηγορίες βατότητας έχουν ομαδοποιηθεί σε ασφάλτους (όλες οι κατηγορίες) και χωματόδρομους (όλες οι κατηγορίες).