Μεγάλη αναβάθμιση όλων των εφαρμογών topoGuide

Αναβάθμιση όλων των topoGuide

Είναι πλέον ενεργή στο Google Play η τελευταία αναβάθμιση όλων των εφαρμογών topoGuide. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει πολλές βελτιώσεις στη διεπαφή με τις Διαδρομές, μεγάλες αλλαγές στο layout του ψηφιακού οδηγού, ένα εντελώς νέο και επικαιροποιημένο εγχειρίδιο χρήσης καθώς και πολλές μικρές διορθώσεις και βελτιώσεις σε όλες σχεδόν τις λειτουργίες.

 • Κάθε POI, Διαδρομή, ή καταγραφή (σημεία και γραμμές) μπορούν να χαρακτηριστούν ως Αγαπημένα. Ο χαρακτηρισμός μπορεί να αναιρεθεί. Τα Αγαπημένα μπαίνουν σε ειδικό πίνακα και είναι προσπελάσιμα είτε από ειδικό κουμπί, είτε από το κεντρικό μενού, στη σελίδα του χάρτη.
 • Δημιουργείται πίνακας των πλησιέστερων POIs, Διαδρομών, ή καταγραφών (σημεία και γραμμές). Τα Πλησιέστερα μπαίνουν σε ειδικό πίνακα και είναι προσπελάσιμα είτε από ειδικό κουμπί, είτε από το κεντρικό μενού, στη σελίδα του χάρτη. Η απόσταση συλλογής των Πλησιέστερων ρυθμίζεται από 1 χλμ έως το μισό του πλάτους της κάλυψης της κάθε εφαρμογής, ώστε να μπορούν να περιληφθούν έως και όλα τα στοιχεία.
 • Νέα εργαλειοθήκη στην οθόνη εκκίνησης. Δίνει άμεση πρόσβαση στα Δεδομένα του χρήστη και τις Ρυθμίσεις. Ανοίγει τους πίνακες Αγαπημένων και Πλησιέστερων και μία εισαγωγική σελίδα για την εφαρμογή.
 • Πλήρες μενού στα Γαλλικά.

Ανά εφαρμογή, έγιναν οι παρακάτω προσθήκες σε διαδρομές, σημεία ενδιαφέροντος και λήμματα του βιβλίου-οδηγού:

 • MenalonTrail. Προστέθηκαν οι 4 πιό κάτω διαδρομές:
  Γορτυνία, Λάστα-Βαλτεσινίκο (L= 4791 m)
  Μαγούλιανα, Αργυρόκαστρο (L= 4326 m)
  Μαγούλιανα, κοιλάδα Καμάρι (L= 5574 m)
  Γορτυνία, Βυτίνα-Λάστα (L= 9349 m)

  Έτσι τώρα η εφαρμογή περιλαμβάνει 17 διαδρομές, που καλύπτουν κυρίως το Δυτικό Μαίναλο. Επιπλέον προστέθηκαν λήμματα για τα πιό κάτω σημεία:

  • Ιερό Ιππίου Ποσειδώνα
  • Αργυρόκαστρο
  • Ασκηταριό Παναγίας Σφυρίδας
  • Σανατόριο Μάννας
  • Σανατόριο Αλωνίσταινας
  • Άγιοι Απόστολοι Μαγουλιάνων
  • Άγιος Νικόλαος Μαγουλιάνων
  • Παναγία Μαγουλιάνων
  • Άγιος Γεώργιος Μαγουλιάνων
 • topoGuide Παρνασσός. Προστέθηκε 1 νέα διαδρομή και αναβαθμίστηκε ο χάρτης με νέα δεδομένα.
 • topoGuide Χελμός. Προστέθηκε 1 νέα διαδρομή και ένα μεγάλο κεφάλαιο για την πόλγη των Λουσών, βασισμένο σε αποσπάσματα από σχετική διαδακτορική διατριβή.
 • Πάρνηθα. Προστέθηκε υλικό στα πιό κάτω λήμματα:
  • Λίμνες στην Πάρνηθα
  • Πηγάδια
  • Πηγές
  • Χιονοδρομία στην Πάρνηθα
  • Εκκλησίες
  • Υδρογραφία
  Τέλος, προστέθηκε η θέση του βαράθρου της κορυφής Κεραμίδι καθώς και φωτογραφία της εισόδου του.
 • Υμηττός. Προστέθηκε υλικό στα πιό κάτω λήμματα:

  • Μνημείο Μηχαηλίδη
  • Ηρώα Κ. Αργυροπούλου και Κυπρίων
  • Μνημεία πυροσβεστών
 • Λυκαβηττός. Προστέθηκαν δύο νέες φωτογραφίες.
 • Σίφνος. Προστέθηκαν δεκάδες φωτογραφίες στις διαδρομές, πολλά νέα λήμματα στο βιβλίο-οδηγό καθώς και ο χαρακτηρισμός των διαδρομών με τρία νέα κριτήρια: αν είναι κατάλληλες για παιδιά και οικογένειες, αν περνάνε από παράκτια τοπία και αν περνάνε κοντά από παραλίες κατάλληλες για κολύμβηση. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί απεικονίζονται με ειδικά εικονίδια.