Συνεργασία με την Alternet Greece

Alternet Greece

Το δίκτυο Alternet είναι ένα νεοφυές σχέδιο μάρκετινγκ για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στην Ελλάδα και υλοποιείται από το Alter Holidays DMC υπό τη διεύθυνση της Καλλιόπης Τσαγκάρη. Το σχέδιο Alternet εισάγει νέα εργαλεία και πρακτικές για την οργάνωση, προώθηση και σύνδεση του κάθε προορισμού με τις αγορές–στόχους, με έμφαση στον τουρισμό εμπειρίας και των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
Η Κάλυμνος είναι ο πρώτος προορισμός όπου το σχέδιο εφαρμόζεται ήδη απο το 2013.

Η AnaDigit έχει ξεκινήσει μια ευρεία συνεργασία με την τοπική πρωτοβουλία Alternet με σκοπό την παραγωγή εφαρμογών της οικογένειας topoGuide για τα Δωδεκάνησα, αλλά και τη δημιουργία άλλων προϊόντων και υπηρεσιών για την προώθηση των υπαίθριων δραστηριοτήτων στην περιοχή.