Μεγάλη αναβάθμιση όλων των εφαρμογών topoGuide

Αναβάθμιση όλων των topoGuide

Είναι πλέον ενεργή στο Google Play η τελευταία αναβάθμιση όλων των εφαρμογών topoGuide. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει πολλές βελτιώσεις στη διεπαφή με τις Διαδρομές, μεγάλες αλλαγές στο layout του ψηφιακού οδηγού, ένα εντελώς νέο και επικαιροποιημένο εγχειρίδιο χρήσης καθώς και πολλές μικρές διορθώσεις και βελτιώσεις σε όλες σχεδόν τις λειτουργίες.

  • Οι διαδρομές είναι πάντα όλες ορατές (εκτός από τη φάση πλοήγησης/καταγραφής)
  • Δυνατότητα ρύθμισης του μεγέθους της γραμματοσειράς του κειμένου του οδηγού
  • Δυνατότητα προβολής των φωτογραφιών των slide-show του οδηγού σε μεγαλύτερο μέγεθος
  • Φόντο στις λεζάντες των φωτογραφιών του οδηγού
  • Έγχρωμα φόντα στον πίνακα περιεχομένων και τον πίνακα των διαδρομών στον οδηγό
  • Διαθεσιμότητα 5 διαφορετικών αναλύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης της συσκευής, ώστε να βελτιστοποιείται η ποιότητα της layout του οδηγού.