Συνέργια AnaDigit και Paths of Greece

Συνέργια AnaDigit και Paths of Greece

Μετά από την επιτυχημένη συνεργασία πάνω στην εφαρμογή topoGuide SifnosTrails, η Paths of Greece και η AnaDigit σχεδιάζουν ήδη τα επόμενα κοινά βήματά τους στο χώρο του πεζοπορικού τουρισμού στην Ελλάδα. Οι δύο εταιρείες καλύπτουν τα δύο μεγάλα σκέλη της υποδομής των πεζοπορικών διαδρομών, η πρώτη τη δημιουργία και προβολή των πεζοπορικών δικτύων και η δεύτερη τα σύγχρονα χαρτογραφικά προϊόντα, και κυρίως τις web και mobile εφαρμογές.


Η Paths of Greece είναι μια νέα Κοινωνική Συναιτεριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) - δυό φορές νέα, γιατί στελεχώνεται από νέους ανθρώπους και φέρνει νέες ιδέες στο χώρο του σχεδιασμού και της σήμανσης των πεζοπορικών διαδρομών. Ταυτόχρονα είναι ήδη παλιά στο χώρο, καθώς έχει να επιδείξει πολλά έργα μελέτης και σήμανσης πεζοπορικών δικτύων, όπως


Η AnaDigit είναι αδιαμφίτητα η εταιρεία που έφερε όλες τις εξελίξεις στον τομέα της εφαρμοσμένης ψηφιακής χαρτογραφίας στην Ελλάδα. Στελεχωμένη από μηχανικούς και προγραμματιστές, έχει φτιάξει

Πάνω από 2.500 εγκαταστάσεις Toponavigator PC και GIS και πάνω από 16.000 εγκαταστάσεις Toponavigator Android εξυπηρετούν το σύνολο της ελληνικής κοινότητας που κάνει outdoor δραστηριότητες, μελέτες και έρευνα.